Ръководство и администрация

Дарина Стеева – Директор

Приемен ден за родители : Понеделник 16.00 -17.00
Величка Дафчева – Заместник  директор АСД
Приемен ден за родители : Четвъртък 15.15-16.15
Главен счетоводител – Галина Арменова
Библиотекар – Таня Чачовска