Обществен съвет

Председател: Дарина Петкова Стоянова

Членове:

1.Зейнеб Айдин Яшар

2.Божана Валентинова Пашова

3.Димитър Лазаров Лазаров

4.Анета Шибилева Делева

5.Златка Асенова Иванова

Представител на финансиращия орган: Антон Минев-зам.кмет на община Карлово