Документи

Документи за учебната 2021-2022 година

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищен учебен план
 4. Форми на обучение          Условия за организиране на формите на обучение
 5. Годишен план за дейността на училище
 6. Мерки за повишаване качеството на образованието
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. План за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 10. План за кфалификация на учителите
 11. Етичен кодекс
 12. Програма за целодневна организация

Бюджет и финансови отчети

Финансов отчет – септември

Финансов отчет – декември

Финансов отчет – март


 

Документи за учебната 2020-2021 година

1. Стратегия за развитие на училището

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищен учебен план

4.Форми на обучение

Условия за организиране на формите на обучение

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Утвърден бюджет и отчет за изразходвани средства към 31.03.2020 г.

Отчет за изразходени средства към 30.09.2020 г.

10. Информация и мерки във връзка с COVID -19

Правила за работа в условия на ковид 19

Заповед за правила в условия на Ковид 19

11. Етичен кодекс

12.План за действие БДП за 2021 г.

Заповед прием на ученици I клас на учебната 2021/2022

Бюджет и финансови отчети 

Финансов отчет – юни

Финансов отчет за октомври – декември

Финансов отчет януари – март


Документи за учебната 2019 – 2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2019- 2020 г – СТРАТЕГИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2019 – 2020 Г

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2019 – 2020

ПЛАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
(учебна 2019/2020 година)

Бюджет и финансови отчети 

Отчет за изразходвани средства към 30.09.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.12.2019 г.

 


Документи за учебната 2018 – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2018 – 2019 г – СТРАТЕГИЯ – обновена

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2018 – 2019 Г. – годишен план 2018-2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД – ПВТР

ПДУ

ПЛАН за предоставяне на равни възможности приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на  равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Превенция на ранно напускане на училище

График на дейностите по проект „Подкрепа за успех“

 

 

 

Бюджет и финансови отчети 

Отчет за изразходвани средства към 30.06.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.03.2019 г.

Отчет за изразходвани средства към 31.12.2018 г.

Отчет за изразходвани средства към 30.09.2018 г.

Документи за учебната 2017 – 2018 г. 

 

 

Стратегии и програми

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ 2016 – 2020 г (обновена)

Правилници

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Планове

Годишен план на училището

Бюджет и финансови отчети 2018 г.

Бюджет 

Отчет за изразходвани средства към 31.03.2018 г.

Отчет за изразходвани средства към 30.06.2018 г.

 


Бюджет и финансови отчети 2017 г.

 

Финансов отчет за изразходвани средства към 31.12.2017 г.

Финансов отчет за изразходвани средства 30.06 – 30.09.2017 г.

 

 


Документи за учебната 2016-2017 г.

zakon1

Стратегия на ОУ „Райно Попович“ 2016 -2020 г.

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на ОУ „Райно Попович“

Отчет за 2016 г.

Бюджет 2017 г.

Разпределение на бюджет 2017 г

Отчет към 31.03. 2017 г.

Отчет към 30.06.2017 г.

 


Документи за учебната 2015-2016 г.

document-folder

Бюджет за 2016 г.

Oтчет 31.03.2016г.

Отчет към 30.09.2016г

Отчет към 31.12.2016 г.