Документи

Документи за учебната 2023-2024 година

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищен учебен план
 4. Форми на обучение
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Правила за подаване на сигнал

Бюджет и финансови отчети

Финансов отчет към 30.09.2023 г.
Касов отчет – европейски проекти към 09.2023 г.

Финансов отчет към 31.01.2024 г.
Касов отчет – европейски проекти към 01.2024 г.

Документи за учебната 2022-2023 година

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебени планове
 4. Форми на обучение
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Програма за повишаване качеството на образованието
 7. Програма за превенция за ранното напускане
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. План за квалификация на учителите
 10. Правила за подаване на сигнал

Бюджет и финансови отчети

Финансов отчет – към 30.09.2022г.

Финансов отчет – към 31.01.2023г.

Финансов отчет към 31.03.2023г.

Касов отчет – Европейски проекти  към 31.03.2023г.

Финансов отчет към 30.06.2023 г.

Касов отчет – Европейски проекти  към 30.06.2023 г.


Документи за учебната 2021-2022 година

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищен учебен план
 4. Форми на обучение          Условия за организиране на формите на обучение
 5. Годишен план за дейността на училище
 6. Мерки за повишаване качеството на образованието
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. План за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 10. План за кфалификация на учителите
 11. Етичен кодекс
 12. Програма за целодневна организация

Бюджет и финансови отчети

Финансов отчет – септември

Финансов отчет – декември

Финансов отчет – март

Финансов отчет – юни


 

Документи за учебната 2020-2021 година

1. Стратегия за развитие на училището

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищен учебен план

4.Форми на обучение

Условия за организиране на формите на обучение

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище

8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Утвърден бюджет и отчет за изразходвани средства към 31.03.2020 г.

Отчет за изразходени средства към 30.09.2020 г.

10. Информация и мерки във връзка с COVID -19

Правила за работа в условия на ковид 19

Заповед за правила в условия на Ковид 19

11. Етичен кодекс

12.План за действие БДП за 2021 г.

Заповед прием на ученици I клас на учебната 2021/2022

Бюджет и финансови отчети 

Финансов отчет – юни

Финансов отчет за октомври – декември

Финансов отчет януари – март