Информация за пътуващите ученици и техните родители

Тръгване на автобусите от населени места

  • с. Климент – 7:05 ч.
  • с. Каравелово – 7:14 ч.
  • с. Богдан – 7:20 ч.
  • с. Васил Левски – 7:10 ч.
  • с. Войнягово /сп. маг. Трифонови/ – 7:21 ч.
  • с. Войнягово / сп. Център/ – 7:24 ч.
  • с. Дъбене – 7:24 ч.
  • Час на отпътуване на автобусите след учебните часове – 14:10 ч.
  • Час на отпътуване на автобусите след учебните часове за целодневна форма на обучение  – 17:00 ч.