Документи

Учебна 2023-2024 година

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на училището -2023-2024

ПРАВИЛНИК за дейността на училището- 2023-2024

Стратегия -2023-2028

УП-2.клас-2023-24 

УП-3.клас-2023-24

УП-4.клас-2023-24

дневно разписание-2023-2024

график-2-ри ЧК

ГРАФИК-час за консултиране- II срок -2023-24

график-консултации по уч.предмети-2023-2024

ГРАФИК-допълнителни консултации- II срок -2023-24

план за действие към стратегия за 2023-24

Етичен кодекс на училищната общност

 

Учебна 2022-2023 година

График-ВЧК -II срок на 2022-23

График-консултации -II срок на 2022-23

ГОДИШЕН ПЛАН -22-23

Правилник за дейността на училището- 2022-2023

дневно разписание-2022-2023

Учебен план-1.клас-2022-2023

Учебен план-2.клас-2022-2023

Учебен план-3.клас-2022-2023

Учебен план-4.клас-2022-2023

график- II -ри ЧК -I срок -2022-2023

график-консултации- I срок-2022-2023

Стратегия-2020-2024

Програма-уязвими групи-2022-23

Програма -ранно напускане-2022-23

мерки качество на образованието-2022-23