Редактиране и форматиране /задачи/

Редактиране на текст
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4

Форматиране на символите
Задача 1   Задача 2  Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7

Форматиране на абзац
Задача 1  Задача 2   Задача 3   Задача 4

Форматиране – задачи за оценка: Вариант 1   Вариант 2

Използване на графични елементи Рекламна листовка

Курсова задача: Условие и критерии