Организация за периода 16-29 март

FaceBook група за всички ученици, на които преподавам. Тук може да коментирате и да задавате въпроси когато нещо не е ясно: Присъедини се

Вече са добавени указанията и задачите за всички класове. Срока за изпълнение, освен ако изрично не съм посочила друго е 1 сецмица.

Конкретните задачи по класове ще бъдат добавяни в Google Classroom. За целта ще организирам класни стаи за всеки предмет. За да се присъедините в съответната класна стая трябва да сте влезли с профила си в Google, да отворите https://classroom.google.com/ и да изберете бутона + в горния десен ъгъл на екрана, след това въвеждате кода на класната стая. Ако някой все пак няма google профил моля да пише във FaceBook или в Shkolo.bg

На по-късен етап ще опитам да организирам видео конферентни разговори за консултации.  Очаквайте допълнителни указания тук.

Как да влезем в класната стая: ВИДЕО

Какво да правим като влезем в класната стая: ВИДЕО

Къде да си видим резултатите: ВИДЕО

 

Кодове на класни стаи:

ИТ 8 клас:  p2b6ki5

Информатика 8 клас: 3dz63ec

ИТ 9 клас: zjighqo

ИТ 10 клас: kcbojgt

 

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Курсов проект по ИТ 2019 – 8 клас

Теми за проекта:

 1. Социални мрежи
 2. Електронно обучение
 3. Групов електронен адрес
 4. Създаване и работа върху общи документи в Интернет
 5. Търсене в компютъра
 6. Търсене в Интернет. Достоверност на информацията.
 7. Съвременни компютърни системи.
 8. Операционна система
 9. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.
 10. Операционни системи за мобилни устройства.
 11. Работа с приложни програми (видове, инсталация, деинсталация)
 12. Помощни системи и самоучители (+пример)
 13. Архивиране. Архиватори.
 14. Етапи в разработката на уеб сайт. Видове уеб сайтове.
 15. Етапи при разработка и изпълнение на проект.
 16. Групов проект. Документация и защита.

 

Указания за подготовката на темите.

В кабинетите не може да се използват флашки, затова изпращайте презентациите на адрес: v.velizarova@pmg-vd.org

Разпределение по класове и график на представяне:

Тема № 8а клас 8б клас 8в клас
Т1 / 5 – 7 ноември №: 5, 19 №: 8, 17 №: 2
Т2 / 12 – 14 ноември №: 23 №: 20 №: 1, 18
Т3 / 19 – 21 ноември №: 12, 25 №: 7, 18 №: 9, 20
Т4 / 26 – 28 ноември №: 8, 17 №: 19 №: 8, 22
Т5 / 3 – 5 декември №: 7, 16 №: 6, 22 №: 24
Т6 / 10 – 12 декември №: 2 №: 12 №: 3, 15
Т7 / 17 – 19 декември №: 13, 24 №: 5, 16 №: 11
Т8 / 7 – 9 януари №: 3, 22 №: 10 №: 5, 17
Т9 / 14 – 16 януари №: 1, 21 №: 9, 26 №: 14
Т10 / 21 – 23 януари №: 10, 18 №: 13, 15 №: 12, 26
Т11 / 28 – 30 януари №: 26 №: 11 №: 7, 25
Т12 / 11 – 13 февруари №: 11 №: 2, 24 №: 19
Т13 / 18 – 20 февруари №: 4 №: 25 №: 10, 21
Т14 / 25 – 27 февруари №: 6, 15 №: 4, 23 №: 13, 16
Т15 / 10 – 12 март №: 20 №: 1, 21 №: 6
Т16 / 17 – 19 март №: 14 №: 3, 14 №: 4, 23
Публикувано в Без категория | Коментирайте

Курсов проект по ИТ 2018 – 8 клас

Теми за проекта:

 1. Социални мрежи
 2. Електронно обучение
 3. Групов електронен адрес
 4. Създаване и работа върху общи документи в Интернет
 5. Търсене в компютъра
 6. Търсене в Интернет. Достоверност на информацията.
 7. Работа с приложни програми (видове, инсталация, деинсталация)
 8. Помощни системи и самоучители (+пример)
 9. Архивиране. Архиватори.
 10. Етапи в разработката на уеб сайт. Видове уеб сайтове.
 11. Етапи при разработка и изпълнение на проект.
 12. Групов проект. Документация и защита.
 13. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.
 14. Операционни системи за мобилни устройства.

Указания за подготовката на темите.

В кабинетите не може да се използват флашки, затова изпращайте презентациите на адрес: v.velizarova@pmg-vd.org

Разпределение по класове и график на представяне:

Тема № 8а клас 8б клас 8в клас
Т1 / 9 април №: 17 №: 21 №: 12, 25
Т2 / 16 април №: 23, 10 №: 7, 24 №: 5, 19
Т3 / 16 април №: 3, 24 №: 6, 18 №: 6, 20
Т4 / 23 април №: 7 №: 9, 27 №: 9, 16
Т5 / 7 май №: 15 №: 2, 13 №: 3, 21
Т6 / 7 май №: 8, 4 №: 5, 19 №: 1, 22
Т7 / 14 май №: 25, 21 №: 3, 15 №: 10, 23
Т8 / 14 май №: 22, 19 №: 8, 16 №: 26
Т9 / 28 май №: 12 №: 11, 17 №: 13, 14
Т10 / 28 май №: 1 №: 1, 14 №: 2, 17
Т11 / 4 юни №: 14, 11 №: 26 №: 7
Т12 / 4 юни №: 5 №: 10, 23 №: 8, 4
Т13 / 11 юни №: 6, 2 №: 12, 22 №: 11, 18
Т14 / 11 юни №: 9 №: 4, 25 №: 15, 24

Публикувано в Без категория | Коментирайте

2018 – Задача #2

Създайте програма на C++ която при стартиране изисква въвеждането на 3 числа, след което извежда на екрана меню като долното:

 1. Сума
 2. Произведение
 3. Средно аритметично
 4. Средно геометрично
 5. Периметър на триъгълник
 6. Лице на триъгълник
 7. Изход

Програмата да се повтаря докато потребителя не избере „Изход“

Средно геометрично се изчислява като корен N-ти от произведението на числата, като N е броят им. За изчисляване на корена ползвайте функцията pow(x,y), която повдига x на степен y. Тя е дефинирана в math.h.  Пример: за да пресметнем корен 3-ти от 27 записваме pow(27, 1.0/3) или pow(27, 1/3.0)

В случаите 5 и 6 трябва да се отчете, че въведените от потребителя числа не винаги са страни на триъгълник.

Публикувано в Задачи | Коментирайте

2018 – Задача #1

Весела и ползотворна нова година 🙂

Ето и ЗАДАЧАТА: В състезание участват отбори от по трима участника, като всеки от участниците получава максимално 100 точки. Резултата на отбора се получава като средно аритметично на точките на участниците.

Вариант 1: Да се напише програма, която прочита данните за отбора – имена и точки на участниците, и записва в текстов файл с име otbori.txt един ред, който изглежда така:

Отборът в състав име_1, име_2 и име_3 има резултат от N точки.

На мястото на червените се поставят съответните имена и изчисления от компютъра брой точки, показан до втория знак.

При всяко стартиране на програмата се въвеждат данните за 1 отбор, като след първото стартиране резултатите се добавят в края на вече създадения текстов файл.

Вариант 2: Да се напише програма, която прочита данните за 10 отбора – имена и точки на участниците, и ги записва в двоичен файл с име otbori.rez. След това прочита данните за всеки отбор (имена и точки на участниците), изчислява средния резултат и извежда съобщение от вида

име_1, име_2 и име_3  се класират/не се класират за следващия етап на състезанието.

Прието е, че за да премине към следващия етап, отборът трябва да има минимум 60 точки, като всеки от тримата участници в него е получил поне 50 точки.

При всяко изпълнение на програмата данните в двоичния файл от предишните изпълнения трябва да изчезват.

Публикувано в Задачи | Коментирайте

Задача на седмицата

Задачата: Да се въведат данните за учениците в един клас (име, номер, среден успех), след което да се изведат сортирани по успех, като на първо място излиза ученика с най-висок успех, а на последно – този с най-нисък.

По-сложен вариант: За всеки ученик се въвеждат име, клас, номер, оценките по БЕЛ, Математика, Чужд език и Информатика, а компютъра сам пресмята средния успех при въвеждането на оценките.

 

Да помислим: Когато искаме да разменим стойностите на две променливи, например A и B, се използва трета променлива, която обикновено се кръщава temp, а самата размяна става така:

 1. Най-напред в temp се записва стойността на една от променливите, примерно на А, за да не я загубим;
 2. След това на А даваме стойността, която е записана в B;
 3. Накрая B получава стойността, която запомнихме в temp.

Или това изглежда така:

temp=A;
A=B;
B=temp;

? Как да направим размяната без да използваме трета променлива? Така ще спестим заделянето на памет за нея. (Този метод е приложим, когато променливите имат числови стойности.)

Публикувано в Задачи | Коментирайте

Да размърдаме мозъците и през уикенда :)

Задачка: Да се създаде програма, която въвежда данните за 2-ма ученика (Име,  Клас, Номер в класа, Оценки по математика, БЕЛ и Информатика) и след това извежда на екрана името и оценките на този с по-висока оценка по Информатика. (Ако оценките се окажат равни да изведат имената и на двамата).

Закачка: Имате 17 монети, една от които е фалшива (тя е съвсем малко по-лека). Разполагате и с везна. С колко най-малко премервания с везната можете да откриете фалшивата и как?

Чувствайте се свободни да коментирате и тук в сайта

Приятна почивка 🙂

Публикувано в Задачи | Коментирайте

Задача на седмицата

Да се създаде програма, която след въвеждане на 2 числа (a и b), изчислява лицето на фигурата, избрана от потребителя.  Вида на фигурата се избира посредством следното меню:

1. Правоъгълник (със страни a и b)
2. Успоредник (със страни a и b и ъгъл alpha между тях)
3. Триъгълник (със страни a и b и ъгъл alpha между тях)
4. Правоъгълен триъгълник (с катети a и b)
5. Изход

Указания:

– програмата да се повтаря докато потребителя не избере „Изход“

– ъгъла се въвежда само ако потребителя е избрал 2 или 3. Считаме, че се въвежда ъгъл между 0 и 180 градуса. C++ обаче работи с радиани, поради което преди да може да се използва функцията за синус, ъгъла трябва да се преобразува в радиани така:

radians=alpha*PI/180;

– за да се използва функцията за синус (sin) е необходимо да включите заглавния файл math.h

Тъй-като кодът е дълъг, можете да пращате вашите решения на и адресите v.velizarova@pmg-vd.org или grendal11@abv.bg
Програмата може и да не е тествана, важна е идеята и желанието Ви да опитате 🙂

Публикувано в Задачи | Коментирайте