Kahoot

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ (10)

https://play.kahoot.it/#/k/2befd456-01fe-45a9-a92e-9ac9040437a8

Компютърни мрежи (20)

https://play.kahoot.it/#/k/bddef6b3-f5ef-468d-920d-8cd0261d0b84

ИТ 10 клас изходно ниво (24)

https://play.kahoot.it/#/k/a9ddf5c7-da28-4c77-b82d-744e42235224

соц.мр, търсене+ (8кл) (10)

https://play.kahoot.it/#/k/fa8882b6-ef22-4fd4-884a-c1724a5a487c

съвременни ОС (10)

https://play.kahoot.it/#/k/5d28c5d5-331b-4811-94b6-31c4bc78e51

социални мрежи и ОС (ико) (15)

https://play.kahoot.it/#/k/92a8da17-697e-4e6b-b6ac-7f962399b69a

Информатика и ИТ- 9 клас (нво?) (20)

https://play.kahoot.it/#/k/926aaf60-8bfb-4508-8243-c6bb948f5de4

Суперкомпютри, грид и облачни технологии

https://play.kahoot.it/#/k/39d34c5c-9e1a-4fbb-a4f9-ec2fa37ebb87

Суперкомпютъри и GPS (9)

https://play.kahoot.it/#/k/a88e0c2e-21dc-4663-b1c8-163cb37fdda0

Компютърни системи, 9 клас (раздел 1) (8)

https://play.kahoot.it/#/k/026b3269-1262-4b53-8323-3148c206f4d0

Да се забавляваме с информатика и ИТ (изх 9клас) (24)

https://play.kahoot.it/#/k/8b795aa1-eb9c-4434-adf1-9766f5ba062c


МРЕЖИ И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Компютърни мрежи (20)

https://play.kahoot.it/#/k/2f0f40c9-8385-4161-bf0c-6db621ca292d

Локални и глобални мрежи 9 клас (17, с картинки, видове, топологии)

https://play.kahoot.it/#/k/c30aab75-494b-479d-aa7b-8d8c76bc24b2

Компютърни мрежи (протоколи, услуги 20)

https://play.kahoot.it/#/k/13bdd058-ef6f-4b1d-9283-d3916d7a7fac

Компютърни мрежи (видове, топологии, у-ва  20)

https://play.kahoot.it/#/k/bddef6b3-f5ef-468d-920d-8cd0261d0b84

Компютърни мрежи, Интернет (14)

https://play.kahoot.it/#/k/bc2a9076-baaa-4b30-99c0-fc72b64d6456

Компютърни мрежи (12 +картинки)

https://play.kahoot.it/#/k/5e04bad6-6ff9-44ce-8d31-bbe6cb98aebf

Тест ИТ Компютърни мрежи 12клас (10, у-ва, характеристики)

https://play.kahoot.it/#/k/f2c16c2d-d8df-479c-bf4e-7f0fe9d6a376

8-ми клас – Компютърни мрежи

https://play.kahoot.it/#/k/18a1c997-d9f9-41f2-8e98-c7e24e1ea88d

Тест2 ИТ Компютърни мрежи 12 клас (30, advanced-OSI модел)

https://play.kahoot.it/#/k/48388935-ec94-45f3-a27f-ada880cf9c9a

Тест „Електронна търговия“(16)

https://play.kahoot.it/#/k/cfcf274c-bb6e-468b-a47f-a8cf31ab49d4

Електронна търговия(10)

https://play.kahoot.it/#/k/1faff1dc-94b4-4b0f-9b4c-b91374b1af7e

Киберпрестъпления и електронна търговия (18)

https://play.kahoot.it/#/k/8db29c48-3226-41f6-ab43-02437b8f6df4