Таня Иванова Христова

 

Таня Иванова Христова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”

Велико Търново

магистър

2003

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1983 – 1989

Враца

НУ”Димитър Благоев”

Начален учител

1989 -2012

Враца

НУ”Св.Софроний Врачански”

Начален учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

курс по общ английски език

 

Области на научни интереси:

педагогика

 

Участие в български и международни проекти:

не

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)                    НУ”Св.С.Врачански”

Пощенски адрес (на училището): гр.Враца ул.Стоян Кялъчев №2

Телефон (личен): .                0886438153

E-Mail (личен): inat1970@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): .www.sladurkovci.webnode.com

 

към Капсула на времето

Последни публикации