Капсула на времето

 

Капсула на времето
 

Мотивация:

„Ако преди 100 години нашите предци са се сетили да ни оставят времева капсула, какво ли щяхме да намерим в нея? Какво щяхме да разберем за тогавашните деца, за техния живот, за игрите им, за мечтите им?  Тази учебна 2008/2009 година бе стотната за нашето училище. Да предположим, че ще го има и след 100 години. Какво бихте желали да научат децата тогава за вас, за днешния училищен живот, за вашите любими игри , за стремежите ви и мечтите ви? А може би, освен писма, те биха искали  да намерят предмети от нашия бит, които да им разкажат още за нас. Какво ще сложи всеки от вас във времевата капсула?”   

Проектът насочва към размисли за живота на планетата и децата, сега и в бъдеще.

Провокира  децата към творческа и изследователска дейност. Дава възможност за себеизява и работа в екип. Интегрира знания и умения от различни научни области.  

Цели:

1.     Провокиране към творческа и изследователска дейност.

2.     Интегриране на знания и умения в различни научни и художествени области.

3.     Интегриране на технологиите в обучението.

4.     Изграждане умения за самоконтрол и оценка

Софтуер: Microsoft Office – Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point; Paint.

 Учебни предмети: Човекът и обществото, Човекът и природата, Български език и литература, Изобразително изкуство, Час на класа

Учениците  ще предположат, че след 100 години децата биха желали да научат повече за нашия свят.  Ще издирват информация от различни научни и културни области. Ще разкажат за своя живот, своите игри, предпочитания и мечти. Учениците  ще се превърнат в ловци на време.

 Работата ще се разгърне в четири направления за четирите екипа. Това са: „Чудесата на света”, „Чудовищата на нашето време”, „Моят детски свят” и „Моят роден край”. За всеки ученик ще има подтема, по която да реализира изследователските си способности.

Разпределение на задачите в екипа по проект КАПСУЛА НА ВРЕМЕТО

 

ЕКИП № 1                                            

ТЕМА:Моят детски свят

1. Аз празнувам

2. Моите любими книги и автори

3. Моите игри

4. Моето училище

5.  Моите права

ЕКИП № 2

ТЕМА:Моят роден край

 1. Враца

2. Вратцата

3. Леденика

4. Скакля

5. Екопътека

 

ЕКИП № 3

ТЕМА:”Чудовищата на нашето време”

1. Войната

2. Гладът по света

3. Замърсяване на въздуха

4. Ценността на водата

5. Природни бедствия

 

 

ЕКИП № 4

ТЕМА: Чудесата на света

1. Айфеловата кула

2. Великата стена

3. Големият каньон

4.Водопадите на Игуасу

5.Версайският дворец

 

 След като се запознаят с информационните си материали,  ще създадат електронни страници с програмата Power Point.  Ще изработят постери по темата под заглавие „Земята, която обичам”. Децата  ще развиват творческите си способности  със съчинение „Ако ме размразят след 100 години”. Впрягайки въображението си ще създадат фантазна детска държава, с избрано от тях име , например„Лудорландия”.  Ще изработят  екипно електронни странички с конституция, закони, права.  Ще нарисуват знаме и герб на измислената държава. Ще изберат химн от предложени песни. В Интернет  ще потърсят и запишат послания, предназначени за децата от бъдещето и ще ги поставят в капсулата на времето.

Проектът   ще завърши с постановка пред родители и гости. Ще бъде представена цялостната работа по проекта по забавен начин. Децата  ще използват за целта своите презентации и  ще измислят сценарий с помощта на учителя. ///Докато играят, децата ще попаднат на дете от бъдещето, което е дошло с помощта на машината на времето . То  ще има за задача да проучи живота на земята преди 100 години. Децата ще му помогнат, като му разкажат почти всичко, което знаят.  Ще му покажат Великите чудеса на света,  ще разкажат  за войните, глада, природните бедствия, за изчезването на водата. Въпреки това, те  ще покажат, че са щастливи деца, измислили са си собствена държава, могат да пеят, да танцуват,   ще разкажат за училището си, за своите мечти, за своя роден град и забележителностите му. В края на постановката децата  ще поставят своите послания в капсулата.

 

Автор проект : Таня Христова

Последни публикации