Стела Величкова Николова

 

Стела Величкова Николова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ШУ „ Константин Преславски”

Шумен

магистър

1994

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1993-2012

Плевен

ОУ «Свети Климент Охридски»

Начален учител

1983-1900

Долни Дъбник

НУ «Кирил и Методий»

Начален учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

Английски език- А1

 

Области на научни интереси:

Педагогика, психология, изкуства и др.

 

Участие в български и международни проекти:

  • Чрез «Партньори в познанието»- участие в проект «Толерантност, приятелство, красота' и «Електронна книга на учителя»;
  • Участие в проект на Европейския съюз, ЕСФ и ОПРЧР- «Училище на две скорости» Компонент 1-«Без звънец»
  • Участие в проект на Европейския съюз, ЕСФ и ОПРЧР- УСПЕХ
  • Участие в e-twinning проект-„The sea”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.) ОУ „Свети Климент Охридски”

Пощенски адрес (на училището): гр. Плевен, ж.к. «Дружба» I,  п. к. 5800.

Телефон (личен): 0888897988

E-Mail (личен): stela6@dgklaz.net .

Website: (на класа, групата- при наличие): http://stela6.schools.officelive.com/

 

към Светът на бъдещето

Последни публикации