Росица Цветанова Александрова

 

Росица Цветанова Александрова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИНДУ- гр. Плевен

РБългария

полувисше

1978

СУ”Кл.Охридски”

РБългария

бакалавър

1997

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1978 –  1980

с.Дългоделци,

област Монтана

Основно  училище

начален учител

1980 – 2012

с. Габровница област Монтана

 

Основно  училище

«Св.св. Кирил и Методий

старши учител

начален етап на

образование

 

 

Езикова квалификация:

Ползвам руски и немски език.

 

Области на научни интереси:

Българският фолклор

Участие в български и международни проекти:

Проект «Без звънец» – допълнителна работа с изоставащи учениции – МОМН

"Толерантност, приятелство, красота" 2010г.

„Електронна книга” – 2011г.

„Подай ръка” – проект на СНУ
”Нашият  клас без цигарен дим 4” –  проет на МЗ

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)  OУ „Св.св. Кирил и Методий”

Пощенски адрес (на училището): с. Габровница, обл. Монтана, ул. «Училищна» 1

Телефон (личен): 0888 22 94 02

EMail (личен): rosica_58@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://alrossica.web.officelive.com/default.aspx 

 

към Пролетни празници в родния край

Последни публикации