Пролетните празници в родния край

 

Пролетните празници в родния край

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Пролетните празници в родния край

Ръководител на проекта

Росица Цветанова Александрова

Месторабота

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”  с. Габровница, област Монтана

Длъжност

Старши учител начален етап на образование

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

Втори клас

Описание на целевата група

22 ученика

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Пролетните празници в родния край

Цел

Децата да научат характерни обичаи и традиции на местното население при честването на пролетните празници, използвайки възможностите на информационните технологии

Задачи

Определяне на екипите и темите на всеки екип

Проучвателска работа

Подготовка на постери и презентации от всеки екип

Рисунки на хартия и компютърни рисунки

Заключителен урок

Краен продукт от дейностите по проекта

Презентации от децата за отделните празници, албумчета с рисунки, ел.папки с рисунки и материали за празниците, постер, презентация на учителя, обобщаваща работата по проекта, обобщителен празниен урок.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап  ще се осъществи в Часа на класа, в час по околен свят, в час по занимания по интереси, в извънкласна дейност.

м. 01.2012г.

Учениците се запознават с темата, мотивират се за участие в работата по проекта, изработва се план на работата, Формират се на екипите, разпределение на задачите между екипите, учениците получават задачи за самостоятелна работа, помощни въпроси, насоки за търсене на нужната информация и материали

Оперативен етап   беседа за необходимостта от оповестяване и популяризиране     на предстоящия проект

м. 02.2012г.

м. 03.2012г.

м. 04.2012г.

Търсене на материали за проекта от книги и енциклопедии, от Интернет, от разговори с възрастни хора, обмисляне на начините за представяне на проекта, изготвяне на афиш и покани за оповестяване на събитието

 

Продуктивен етап

м. 05.2012г.

Обсъждане и изготвяне на сценарий за тържество, изложба, подготовка и провеждане на представянето, готовите проекти се презентират от учениците, Прави се обобщение на постигнатите резултати.

 

 

Автор проект : Росица Александрова

Последни публикации