Рая Тодорова Барбулска

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ „Неофит Рилски”

Благоевград

България

Магистър НУП

1984г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

23 години

училище

Осмо СОУ „Арсени Костенцев”

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Английски език с комуникативна насоченост – А 2

 

Области на научни интереси:

·        Педагогически иновации

·        Съвременни методи на обучение

·        Иновациите в ИТ и приложението им в обучението

 

Участие в български и международни проекти:

·        "Разказвам за моето училище" – ученици обучават ученици – Проектът е представен в Електронната книга на учителя, Май 2011.

·        "Приятелство, толерантност, красота" – Проектът е представен на European Innovative Teachers Forum, Berlin, Germany, March  2010.

·        "Задружно знаещи и можещи в Европа" – ОП „Развитие на човешките ресурси” – Проектът е спечелен и реализиран от колектива на VIII СОУ, 2009/2010.

·        "Пътешествие из България"   – Проектът е представен на European Innovative Teachers Forum 2009, Vienna, Austria, March  2009 – Проектът печели втора награда на журито в категория "Иновации в сътрудничеството" и първа награда в категория "Избора на учителите";

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  Осмо СОУ «Арсени Костенцев»

Пощенски адрес (на училището): 2700 Благоевград жк «Еленово»

Телефон (личен): 0879 400 728

E-Mail (личен): raqtodorova@teacher.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://rbclass.webnode.com/

 

към Животът на първобитените хора

Последни публикации