Животът на първобитните хора

Животът на първобитните хора

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Животът на хората през каменната ера

Ръководител на проекта

Рая Барбулска

Месторабота

Осмо СОУ „Арсени Костенцев”, Благоевград

Длъжност

Главен учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Милена Бирова

2.

3.

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. Осмо СОУ „Арсени Костенцев”, Благоевград, ст. учител

2.

3.

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

І Б и ІІ А клас

Описание на целевата група

46 ученици на възраст от 7-9 години

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Животът на праисторическия човек

Цел

Проучване на  бита, поминъка, вярванията, обичаите на първите заселници в родния край.

 

Задачи

  • Учениците да  развият способности за решаване на проблеми, умения за работа в екип, комуникативни умения, самостоятелност, инициативност.
  • Формиране на умения за търсене на информация от различни източници и представянето й по оригинален начин.
  • Интегриране на технологиите в обучението.

Краен продукт от дейностите по проекта

Изготвяне презентация.

 

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

февруари

Среща с археолог от Исторически музей, Благоевград

Оперативен етап

февруари

Разглеждане на музейна експозиция с предмети от археологически разкопки, направени край с. Българчево, Благоевградска област

март

„Живот в праисторическата къща” – посещение на детския кът в Исторически музей, Благоевград и изготвяне на видеоклип.

 

 

март

Събиране на информация по темата – работа по екипи.

април

Създаване на компютърни рисунки по темата.

 

Продуктивен етап

май

Викторина „Какво научих за живота на хората през каменната ера?”

 

Автори на проект :

Милена Ангелова Бирова

Рая Тодорова Барбулска

Последни публикации