Петя Божидарова Пенева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив

магистър

1994 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

от 16.09.1996 година към момента

Гр. Ямбол

ОУ»Петко Рачов Славейков»

учител в начален курс

7.07.1989 г. до 16.06.1996  г.

с.Скалица,

общ.Тунджа, обл.Ямбол

СОУ

„Паисий Хилендарски”

възпитател и учител в начален курс

Езикова квалификация:

Области на научни интереси:

Гражданско образование; Интерактивна методика на преподаване и учене; Проектно базирано обучение / разработване и реализиране на проекти/; Информационни технологии.

Участие в български и международни проекти:

1. Проект « С професионализъм и доверие»- «Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности»

2. Пилотен проект на МОМН за въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап

3. Проект «Толерантност, приятелство, красота», Майкрософт

4. Проект « Пътешествие из България», Майкрософт

5. Проект «Училище на две скорости», компонент 1 «Без звънец»- Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал.

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ « Петко Рачов Славейков »

Пощенски адрес (на училището): гр. Ямбол, ул. «Янко Сакъзов» № 8

Телефон (личен): 0888369047

EMail (личен): petya_bo@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Чудесата на България

Последни публикации