Нина Кръстева Кънева

 

Нина Кръстева Кънева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

България

Магистър по „Образователен мениджмънт“

2011 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

България

Магистър по „Информационни технологии в началното училище“

2009 г.

Тракийски университет – Стара Загора – ДИПКУ

България

I ПКС

2007 г.

ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Велико Търново

България

НУП

магистър

бакалавър

1991 г.

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

01.09.1993 г. – до момента

Габрово

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

Старши начален учител

01.09.1992 – 31.08.1993 г.

Габрово

ОУ”Иван Вазов”

Начален учител

03.1992 – 09.1992 г.

Габрово

ОУ”Христо Смирненски”

Начален учител

03.1991 – 02.1992 г.

Габрово

ЦДГ”Република”

Помощник-възпитател

12.1990 – 01.1991 г.

Габрово

ЦДГ”Цанка Петрова”

Детска учителка

06.1990 – 07.1990 г.

Габрово

ЦДГ”Ран Босилек”

Детска учителка

10.1987 – 05.1988 г.

Габрово

ОУ”Георги Генев”

Начален учител

06.1987 – 08.1987 г.

Габрово

ЦДГ”Ганка Палаузова”

Детска учителка

09.1984 – 02.1985 г.

Габрово

ОУ”Райчо Каролев”

Учител по музика

 

 

 

Езикова квалификация:

Английски език – I ниво

В момента посещавам курс за по-високо ниво

Области на научни интереси:

Информационни технилогии и Образователен мениджмънт

Участие в български и международни проекти:

Участие в проекти: Пътешествие из България (2009), Толерантност, приятелство и красота (2010), Е-книгата на България (2011).

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  

ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» – гр. Габрово

Пощенски адрес (на училището):

5300. бул. «Могильов» № 69

Телефон (личен): 0884/209696

EMail (личен): nina_c06@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

Сайт на класа:  http://malkislanca.webnode.com/

Личен сайт на преподавателя: http://saitnina.webnode.com/

 

към Ако динозаврите бяха живи днес

Последни публикации