Ако динозаврите бяха живи днес

 

Ако динозаврите бяха живи днес

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Машина на времето  – Ако динозаврите бяха живи днес

Ръководител на проекта

Нина Кънева

Месторабота

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Габрово

Длъжност

Старши начален учител

 

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

2 а

Описание на целевата група

20 ученика – 5 момичета и 15 момчета

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Ако динозаврите бяха живи днес

Цел

Обогатяване на знанията за произхода на живите организми

Задачи

Издирване на информация по темата; Опознаване живота на древните животни; Изработване на постери и изложби; Приложение на знанията в конкретни учебни задачи; Споделяне на наученото и популяризиране на дейностите  

Краен продукт от дейностите по проекта

Електронна енциклопедия за динозаврите

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

февруари

Запознаване на родителите и учениците с идеята за проекта

Издирване на подходяща информация

Оперативен етап

Февруари

 

Проучване на живота на динозаврите

Съвместно занятие с предучилищна група на ДГ с приложение на технология Microsoft Mouse Mischief

Март

Оформяне на постери и изложба по темата

Съвместен урок с учениците от 2 б клас за споделяне на знанията. Използва се технологията Envision.

Април

Изпълнение на задачите на компютъра по предварително изработен модел в Microsoft Office PowerPoint, с приложение на програма Paint.

Изработване на електронна викторина за родителите по темата.

Продуктивен етап

Май

Изработване на електронна енциклопедия за динозаврите

Открит урок за родителите

Популяризиране на дейностите по проекта в сайта на класа

 

Автор проект : Нина Кънева

Последни публикации