Недялка Динкова Колева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

БСУ

Гр.Бургас

РБългария

Бакалавър

1999г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

09.2001г.-02.2012г.

Гр.Ямбол

ОУ''П.Р.Славейков''

Начален учител

09.1987г.-1991г.

Гр.Ямбол

ОУ''П.Р.Славейков''

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

нямам

 

Области на научни интереси:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Участие в български и международни проекти:

Проект ''Пътешествие из България''- 2009г.

 Проект ''Децата- безопасно в Интернет''- 2010г.

Проект ''В подкрепа на целодневната организация на обучение''- 2011г.

Проект по Национална программа ''С грижа за всеки ученик'', Модул 2 ''Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителна група''- 2011/ 2012 уч. година

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ''П.Р.Славейков''

Пощенски адрес (на училището): гр. Ямбол, ул.''Я. Сакъзов'' 8

Телефон (личен): 0885512325

E-Mail (личен): nelkoleva@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

 

към Чудесата на България

Последни публикации