Митка Николова Божкова-Иванова

 

Митка Николова Божкова-Иванова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски“

Гр. Пловдив България

Магистър

1989г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1983-2012

Гр.Сопот

НУ «Неделя Петкова»

Главен учител на основното образование (I-IV клас)

 

 

Езикова квалификация:

Няма

 

Области на научни интереси:

*„Модел на интердисциплинарно-ориентирано обучение в началното училище” 2008 

* Учител-новатор ITF09-Certificate Microsoft, Vienna, March 2009

*"Училището- желана територия на ученика", Пловдив, 23-24.03.2010 година.                                               

* "Paбoтa с Microsoft Mischief. Eдин компютър – много мишки"                                                               

*"Иновации в обучението и познавателното развитие" ,  Бургас, 25-27.08.2010г.                                                   

* Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието", 2011                                                                               

* Образователен софтуер „Енвижън” 2012                                       

 

Участие в български и международни проекти:

„Пътешествие из България“ 2009, „Толерантност, приятелство, красота“ 2010, „Електронна книга на учителя“ 2011, Образователен Глобален Детски Challenge ™ проект  2011

Лична информация:

 

Месторабота: НУ «Неделя Петкова»

Пощенски адрес (на училището): гр. Сопот 4330, бул. Иван Вазов №51

Телефон (личен): 0895131320

E-Mail (личен): bojkova-ivanova@teacher.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): www.hlapelina.com

 

към Детективи "Машина на времето"

Последни публикации