Детективи „Машина на времето“

 

Детективи „Машина на времето“

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

 Детективи „Машина на времето“

Ръководител на проекта

Митка Божкова-Иванова

Месторабота

Начално училище „Неделя Петкова“

Длъжност

Главен учител начален етап на основното образование (I-IV клас )

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Митка Николова Божкова-Иванова

2. Величка Николова Дафчева

3. Кремена Живкова Паунова

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. Начално училище „Неделя Петкова“, гр. Сопот

2. ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово

3. Начално училище „Неделя Петкова“, гр. Сопот

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

IV- В клас, Начално училище „Неделя Петкова“, гр. Сопот

Описание на целевата група

Целева група:  24 ученици- 15 момчета и 9 момичета. Възрастова група:  IV клас (9-10 години).

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Има съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Детективи „Машина на времето“

Цел

Създаване на е-продукти, провеждане на срещи и дейности, които да провокират и насърчават любопитството на децата и пътищата, по които т да учат и подготвят за живота, да преминат отвъд стените на класната стая. Да се приложи на практика учене, чрез действие.

 

Задачи

 1. Усвояване на знания и компетентни умения съобразени с предвиденото учебно съдържание по Информационни технологии за четвърти клас.

 2. Интегриране на ИТ при обучението по отделните учебни предмети в четвърти клас, покриване на образователни стандарти и препратки към полезни образователни материали и сайтове.

 3. Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог, обсъждане на мнения и предложения.

 4. Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

 5. Създаване на Дигитален клас, който използва форма на комуникация, системата Live@Edu, създаване на група „Машина на времето” в Windows Live с базирана на услуга SkyDrive.

 

Краен продукт от дейностите по проекта

 1. В часовете по английски език децата подготвят  филм „Образователни Детективи”, отиват напред – към бъдещето, което днес е мечта. Младите мечтатели разказват пред своите връстници в Европа за българското образование в миналото и  споделят мечтите си за училището на бъдещето.

 2. Учениците използват новите технологии в образованието:

– Кинект: Участие в образователна игра с цел  екологично възпитание

               -Енвижън в действие:  „ С грижа към Планетата ни“

 1. Създава се Дигитален клас, група Детективска агенция „Машина на времето” в Windows Live с базирана услуга SkyDrive.

 1. Учениците изготвят електронен албум: „Левски- завинаги“, „Линия на времето“. Чрез електронните си пощи @dgklaz.net, публикуват и споделят рисунки, снимки, материали по темата с приятели в групата и други.

 2. Участие в отбелязването на Международния ден за безопасен Интернет- необходимост при общуване в социалните мрежи. „Мост между поколенията“
  7 февруари 2012 г. – международен Ден за безопасен Интернет:
  Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно

 3. По случай Двадесетата Юбилейна антарктическа експедиция учениците участват в конкурс „Какво знам за Антарктида“, организиран от образователния портал „Академика БГ“, тръгват надолу – към недрата на земята, изучавайки ледения континент. Своевременно чрез  Интернет и енциклопедии децата обогатяват знанията си за него и за българския принос в антрактическите изследвания, „търсят“ предполагаеми ресурси за бъдещето на човечеството.

 4. В ролята на журналисти, репортери и оператори учениците подготвят и провеждат интервю с възрастни хора, които им разказват за корените си, за историята и традициите на българското образованието, споделят свои спомени, игри, Малките изследователи издирват и заснемат стари и ценни вещи, документи от миналото. Изготвят Е-вестник по случай 30 годишния юбилей на НУ „Неделя Петкова“, Сопот, в който публикуват свои творби тематично подчинени на темата. Е-вестник обслужва обществения интерес с минимален разход на финансови и човешки ресурси. Задачите са свързани пряко с изучавания учебен материал за четвърти клас и по ИТ, то подготовката и реализираното на задачите подпомагат обучителния процес по тези учебни дисциплини.

 5. Посещение на училището-музей в с.Войнягово, в което Левски е бил учител, е една от съпътстващите задачи с изследователска и творческите мисия. Тук с „Машината на времето“ четвъртокласниците се пренасят в една друга епоха, в която е живял Апостолът на свободата- надскочил границите на собственото си време и е запечатан трайно в душата на България.  Левски е във времето и времето е в него. За училищния вестник учениците подготвят репортаж „Ние се спираме -Той  продължава“.

 6. Със съдействието на родителите, учениците подготвят разсад на букови дръвчета, които през пролетта ще засадят и ще оформят своя горичка- символично послание за бъдещите поколения и незабравим  спомен от четирите години, в които са били заедно в началното училище.

 7. Филмът- финал предлага кадри от заключителния етап по проекта, реализиран като годишно утро. Присъстват родители и гости.

 8. Проектът се представя в поддържана от учителя уеб-страница на класа www.hlapelina.com

 

 

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

 

 

Организационен етап

февруари

 1. Предварителна подготовка. Учителят  въвежда учениците в темата на проекта, чрез образователната играта „Открий съкровището“ (http://www.otkrivam.com/index.php?p=12&l=1

 2. Разпределяне на екипите и задачите. Задава се план за работа. Четвъртокласниците поемат своя път на откриватели- навън към света и навътре към самите себе си.

 1. Изработват се емблеми за всеки екип. С тези емблеми учениците „отключват“  „Машината на времето“ и попадат в различни светове от миналото и бъдещето. В атилието на Детективите-откриватели са журналисти, изследователи, художници, фотографи, летописци.

 

 

Оперативен етап

Февруари

 1. Създава се Дигитален клас, група Детективска агенция „Машина на времето” в Windows Live с базирана услуга SkyDrive.

 2. Участие в отбелязването на Международния ден за безопасен Интернет- необходимост при общуване в социалните мрежи. Мост между поколенията
  7 февруари 2012 г. – международен Ден за безопасен Интернет:
  Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно. Споделяне на снимки от събитието с  Националния център за безопасен Интернет и в социалните мрежи.

 3. По случай Двадесетата Юбилейна антарктическа експедиция учениците участват в конкурс „Какво знам за Антарктида“, организиран от образователния портал „Академика БГ“, тръгват надолу – към недрата на земята, изучавайки ледения континент. Своевременно чрез  Интернет и енциклопедии децата обогатяват знанията си за него и за българския принос в антрактическите изследвания, „търсят“ предполагаеми ресурси за бъдещето на човечеството. Конкурсът има за цел да обогати познанията на децата за Ледения континент и да популяризира българския научен принос в антарктическите изследвания.

 4.  Посещение на училището-музей в с.Войнягово, в което Левски е бил учител, е една от съпътстващите задачи с изследователска и творческите мисия. Тук с „Машината на времето“ четвъртокласниците се пренасят в една друга епоха, в която е живял Апостолът на свободата- надскочил границите на собственото си време и е запечатан трайно в душата на България.  Левски е във времето и времето е в него. За училищния вестник учениците подготвят репортаж „Ние се спираме -Той  продължава“.

 5. Апостоле, нужен си ни днес!
  С „Машината на времето“ четвъртокласниците провеждат среща- разговор с господин Василев, който  увлекателно разказа на децата интересни случки от живота на Левски и за връзката му със Сопот. Авторът на "Легендите оживяват" подари на всеки присъстващ книга с автограф.

 6. Със съдействието на родителите, учениците подготвят разсад на букови дръвчета, които през пролетта ще засадят и ще оформят своя горичка- символично послание за бъдещите поколения и скъп спомен от четирите години, в които са били заедно в началното.

Март

1.        По стара българска традиция  децата от IV- В клас при НУ "Н.Петкова"-Сопот, Сдружение "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина" и ЦОП-Сопот изработват мартенички за благотворителния базар в училище и за подарък на общинските работници в града. Джудит Бауер /Германия/ и Анна Собиесчук /Полша/ от Корпуса на мира, с интерес подкрепят инициативата, а четвъртокласниците им разказват легенди за мартеницата и за българската Баба Марта.

2.       „Машината на времето“ телепортира четвъртокласниците в ОУ „Райно Попович“- Карлово, чиято компютърна зала е оборудвана с подходящия софтуер и хардуер, за безпроблемното реализиране на Енвижън и Кинект в класната стая.

–          Екологична игра за кинект (от кораба падат барели и изтича нефт, а децата трябва да ги унищожават)

–          Енвижън в действие:  „ С грижа към Планетата ни“- по програмата на Renault "Безопасност и Мобилност за Всички", в която класът е  включен и обучава малките ученици в безопасно поведение на пътя и отговорно отношение към околната среда.

 1. Среща-разговор с участниците в  ХХ Юбилейна антарктическа експедиция в Галерия "Алма Матер", СУ "Св. Кл. Охридски"-София.  Разглеждане на експонираната тематична изложба от рисунки на децата на България, участие в награждаването на отличените  творци. Рисунките на участниците са публикувани и в сайта http://akademika.bg/antarktida/index.php/

Април

1.       В часовете по английски език децата подготвят  филм „Образователни Детективи”. Отиват напред – към бъдещето, което днес е мечта. Младите мечтатели разказват пред своите връстници в Европа за българското образование в миналото и  споделят мечтите си за училището на бъдещето.

2.       Организира се фотоизложба и албум: „Линия на времето“.

3.       Учениците изготвят Е-вестник по случай 30 годишния юбилей на НУ „Неделя Петкова“, Сопот. Включват свое творчество и интересни материали тематично подчинени на проекта „Машина на времето“

 

Продуктивен етап

Май

 1. Годишно утро в края на четвърти клас- екипите представят проекта пред родители и гости. Демонстрират резултатите от отделните етапи, обединени в цялостен продукт. Събитието се отразява в местните медии и в сайта на класа www.hlapelina.com

 

 

 

Автори проект

Митка Божкова-Иванова

Величка Дафчева

Кремена Паунова

Последни публикации