Мария Раданова Георгиева

Мария Раданова Георгиева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ „Св. Климент Охридски”

София/България

магистър

1991 г

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1996-2012 г

София

54 СОУ «Св.Иван Рилски»

начален учител

1995-1996 г

с. Коньово, общ. Сливен

Основно училище

възпитател

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

английски език,  ниво В1

Области на научни интереси

средновековна история, информационни технологии

Участие в български и международни проекти:

Landscapes of Europe- по Коменски ;     в   „УСПЕХ”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  54 СОУ «Св. Иван Рилски»

Пощенски адрес (на училището): гр. София, ул. «Йордан Хаджиконстантинов» № 38

Телефон (личен): 0886852766

EMail (личен): radanova06@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): www.mgeorgieva.web.officelive.com/

 

към Аз обичам България

Последни публикации