Мариана Стоянова Петкова

Мариана Стоянова Петкова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДНУ „Христо Ботев”

Бургас/България

 

1986

ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Велико Търново/ България

Начална училищна педагогика
Магистър

1993

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1986-1988

ТХВП „Георги Димитров” Ямбол

училище

Начален учител

1988-1990

ОУ”Любен Каравелов” Ямбол

училище

Начален учител

От 1990 до сега

ОУ”Петко Рачов Славейков” Ямбол

училище

Старши начален учител

 

 

Езикова квалификация:

 

 

Области на научни интереси:

Гражданско образование, работа по проекти, фолклор

 

Участие в български и международни проекти:

„Приятелство, толерантност, красота” ; „Успех” ; „Българинът-гражданин на Европа”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.) ОУ „Петко Рачов Славейков”

Пощенски адрес (на училището): гр.Ямбол ул.”Янко Сакъзов” №8

Телефон (личен):0882026936

E-Mail (личен): .marianapetkova@mail.bg

Website: (на класа, групата- при наличие)

 

към Град на бъдещето

Последни публикации