Маргарита Димитрова Тодорова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Институт за учители специалисти

Сливен

 

1978 г.

ПУ”П.Хилендарски”

Пловдив

 

1994 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1979-1980

ОУ»Кл. Охридски» гр.Ямбол

 

Учител по трудово обучение

1981-1982

ОУ»Л.Калавелов» гр.Ямбол

 

Учител по трудово обучение

1982

ОУ»П.Р.Славейков» гр.Ямбол

 

Учител по трудово обучение

1994-начален учител

 

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

Информационни технологии, гражданско образование, участие в проекти

 

Участие в български и международни проекти:

«Пътешествие из България»; «Толерантност, приятелство, красота»; «Училище без звънец»; «Успех».

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ»Петко Рачов Славейков»

Пощенски адрес (на училището): 8600 гр.Ямбол ул.»Янко Сакъзов»№8

Телефон (личен): 0897890451

E-Mail (личен): Margarita_to@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Чудесата на България

Последни публикации