Маргарита Василева Нанкова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ”П.Хилендарски”

Пловдив/България

магистър

1990 год.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1975г. – 1980г.

с.Гранитово

ОУ''Христо Ботев''

учител

1980г. – 1983г.

гр.Ямбол

ОУ''Георги Георгиев''

учител

1983г. – …….

гр.Ямбол

ОУ''П.Р.Славейков''

учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Области на научни интереси:

История на България

 

Участие в български и международни проекти:

1.     2009г. ''Пътешествие из България – Кабиле''

2.     2010г.  '' Виртуална библиотека – Книжка с приказки''

3.     2011г.  '' Електронна книга на учителите – Уроци по ЧК:

1) Коледа у нас.

2) Коледа при нашите съседи.

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  гр.Ямбол ОУ «П.Р.Славейков»

Пощенски адрес (на училището): гр.Ямбол  ул.''Янко Сакъзов''№ 8

Телефон (личен):         0878550914

E-Mail (личен):       margaritan@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……. няма ……………………

 

към Чудесата на България

Последни публикации