Людмила Веселинова Бучинска

Людмила Веселинова Бучинска

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”

Велико Търново

България

магистър

1995г.

Софийски университет „Св.Климент Охридски”

София

България

магистър

1997г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1995г. – 1998г.

с.Сталийска махала

ОУ «Климент Охридски»

Учител по Музика

1998г. – 2012г.

с.Сталийска махала

ОУ «Климент Охридски»

Начален учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

няма

 

Области на научни интереси:

Информационни технологии, Народно творчество, Музика, Културология.

 

Участие в български и международни проекти:

«Училището – желана територия на ученика»,

«Желано училище – безкрайни хоризонти»,

«Светът на мечтите ни»,

«Заедно учим и творим».

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  Основно училище «Климент Охридски»

Пощенски адрес (на училището): с.Сталийска махала, общ.Лом, обл.Монтана

Телефон (личен): 0899454531

E-Mail (личен): lusi_73@mail.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

 

към Етнографията – мост между миналото и бъдещето

Последни публикации