Лиляна Ангелова Лазарова

Лиляна Ангелова Лазарова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ „Н. Рилски”

Благоевград,

България

магистър

1993

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

от 1983 до 2012

гр. Враца

Начално училище «Св.С.Врачански»

старши учител

Езикова квалификация:

Добро  владеене на английски език

Области на научни интереси:

педагогика, информационни технологии

 

 

Участие в български и международни проекти:

І. Программа «Коменски», училищни партньорства

Европа между митове и реалности” /2001 – 2004 г./

„Ние не сме толкова различни” /2004 – 2005 г./

„Да опознаем музиката в Европа” /2006 – 2008 г./

„Интеркултура" /2008 – 2010 г./

Изкуства в действие – 2010-2012

ІІ. Програма „Коменски” – регионални партньорства, проекти на РИО-Враца, партньор

„Сътрудничество между образователните институции” – /2009-2011г./

„Мотивиране за учене на децата от началното училище” – 2010-2012

„Превенция чрез културните традиции” – 2011-2013

ІІІ Програма „Коменски” – индивидуални квалификации

Двуседмичен курс за начални учители по английски език – гр. Кардиф, Великобритания, 2010г.

Лична информация:

 

Месторабота –  Начално училище «Св. Софроний  Врачански» – Враца

Пощенски адрес (на училището): 3 000

Телефон (личен): 0887880802

EMail (личен): lazarovalili@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

http://stars-1v.blogspot.com/

 

към Към историята и традициите на българския народ

Последни публикации