Към историята и традициите на българския народ

 

Към историята и традициите на българския народ

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„Към историята и традициите на българския народ”

кратко име – Традициите в празник

Ръководител на проекта

Лиляна Лазарова

Месторабота

НУ „Св. С. Врачански” – Враца

Длъжност

Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Калина Николова – учител по английски език

2. Маргарита Цветкова – начален учител

3. Геройка Иванова – начален учител

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1.НУ „Св. С.Врачански” – Враца

2. НУ „Св. С.Врачански” – Враца

3. НУ „Св. С.Врачански” – Враца

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

 І- в клас

Описание на целевата група

Класът се състои от 21 ученика – 11 момичета и 12 момчета. Учениците са с много добра училищна готовност и  усвояват  учебното съдържание без затруднение. Отглеждат се от отговорни и загрижени родители, които в началото на учебната година дариха мултимедийна система класа. Желанието на родителите е да се изгради здрав и сплотен колектив от учениците, да се работи не само за интелектуалното им израстване, но и за развитие на общата култура чрез провеждането на  разнообразни извънурочни  дейности.  До момента всички родители участват активно в организирането и реализирането на дейностите по всички проекти, по които работим.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Класът има блог, в който се отразяват всички по-интересни моменти от урочната дейност и извънурочните дейности. Писмени декларации не са попълвани, но устно съгласие има и се публикуват снимки на всички деца.  Не е проблем да бъдат попълнени декларации по определен образец, ако е необходимо за целите на този проект.

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Запознаване, пресъздаване и запазване на българските народни традиции, обреди и обичаи.

Цел

Приобщаване и образоване на българските деца да изживеят красотата на всеки един български празник и да ги предадат на следващите поколения така както нашите баби и дядовци са ги предали на нас.

Задачи

Докосване до самобитността на българина, съхраняване на традициите и българския дух, предаването им на бъдещите поколения;

Даване на възможности за развитие на талантите и способностите на учениците в различни сфери – драматизации, певчески изяви, рецитаторски умения;

Повишаване мотивацията за учене.

Краен продукт от дейностите по проекта

Изработване на албум и диск  „Традициите в празник”  за края на учебната година, който да се връчи заедно с удостоверението за първи клас.

 

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

м. октомври

Запознаване на учениците с празниците и техните традиции чрез презентация. Поради възрастта им не планирах работа в екипи. Тъй като част от дейностите ще се извършват в извънучебно време, включването в тях да е според предпочитанията на децата и спецификата на празника.

Оперативен етап

М ноември

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Отбелязахме го с кратко представяне на празника чрез презентация и провеждането на семейни образователни игри в класната стая.

М декември

КОЛЕДА

Коледна изложба – запознахме се в час по роден край с празника –  традиция, обредност, празнуване в съвремието и в други страни. Изработихме  в часовете по изобразително изкуство  и домашен бит и техника картички и предмети за изложба в детски отдел на библиотеката към читалище „Развитие”.

Коледна кулинарна изложба – проучихме кои са традиционните коледни ястия и участвахме в изложбата.

 Коледна благотворителна работилница – изработихме сурвачки и играчки за украса на елха за възрастните от Дом за стари хора „Зора”.

М. януари

БАБИНДЕН

Проучване традицията на празника и издирване стихове, песни и разкази за баба. Празник в класа  „Бабинден” – поздрав към  нашите баби с литературно-музикална програма и възстановка на обичая.

М февруари

Мартенска работилница

Среща със ст.н.с. Йорданка Манкова,  завеждащ отдел „Етнография” към Регионален исторически музей във Враца и интересна беседа за произхода и символиката на мартеницата, традиционната обредност и ритуалите свързани с най-българския обичай – киченето с мартеници. Изработване на традиционни мартеници.

М. март

Баба Марта

Възстановка на обичая, проучване и представяне на легенди, стихове и песни за празника.

М март

Запознаване и възстановка на обичая Младенци

Пролетен концерт

М. април

Възстановка на  Лазаровден, Цветница, Великден

М. май

Възстановка на Гергьовден

Продуктивен етап

М. май

Изработване на албум и диск „Традициите в празник”.

 

Реализираните дейности са отразени в блога на класа

http://stars-1v.blogspot.com/

 

Автор проект : Лиляна Лазарова

Последни публикации