Кремена Живкова Паунова

Кремена Живкова Паунова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ” Паисий Хилендарски”

Пловдив

      бакалавър

магистър          

2000

2007

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

 

НУ ” Неделя Петкова” гр. Сопот

НУ ” Неделя Петкова” гр. Сопот

Учител чужд език в начален етап на основното образование /1.-4. клас/

 

Езикова квалификация:

Английски език

 

Области на научни интереси:

– ––––––––––––––––––––––––––

 

Участие в български и международни проекти:

–––––––––––––––––––––––––––

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  НУ” Неделя Петкова”, гр.Сопот

Пощенски адрес (на училището): .4330 гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” 51

Телефон (личен): .0899228265

E-Mail (личен): .kremi_iv@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Детективи "Машина на времето"

Последни публикации