Красимира Стоилова Спасова

Красимира Стоилова Спасова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ”Н. Рилски”

Благоевград

Магистър/ НУПиПУП

2002 г.

ЮЗУ”Н. Рилски”

Благоевград

Магистър/ Финанси

2011 г.

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2006 – 2007

ПГИМ«Й. Захариев»

 

Пом. Директор АСД

2007 – 2008

ОУ «Св.св.Кирил и Методий»

 

Начален учител

2008 – до сега

ОУ «Д. Димитри»

 

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Детски и начален учител по английски език

 

Области на научни интереси:

Педагогика, Електронно обучение и Мултимедия, Човекът и природата, Астрономия, Екология, Дендрология, Бизнес статистика, Регионални социологически сравнения, Хранене на детето,

 

Участие в български и международни проекти:

BG2004/016-786.01.02.01 Проект “UNDER THE SAME SKY” Програма „ Добросъседство България –  Македония”; Е – книга на учителя;

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ «Даскал Димитри»

Пощенски адрес (на училището): гр. Кюстендил – 2500, ул. «Дондуков» №43

Телефон (личен): 0898912415

E-Mail (личен): krasi77ssa@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към В света на звездите

Последни публикации