Красимира Стефанова Сивова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

     Университет

„ Проф. д-р Асен    Златаров“

гр. Бургас

България

магистър

/ПНУП/

2010 г.

      Университет

„ Проф. д-р Асен    Златаров“

гр. Бургас

България

бакалавър

/ПНУП/

2004 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2005- 2012

гр. Ямбол

ОУ « Петко  Рачов    Славейков»

 

старши учител

2004-2005

1990- 2004

гр. Ямбол

с.Окоп,

област Ямбол

ОУ « Петко Рачов Славейков»

НУ « Васил Левски»

 

възпитател

начален учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

Области на научни интереси:

      Гражданско образование

 

Участие в български и международни проекти:

Национален  проект  „Толерантност, приятелство, красота“

 

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)    Основно училище « Петко  Рачов Славейков»

Пощенски адрес (на училището):  ул. Янко Сакъзов №8,  гр. Ямбол  8600

Телефон (личен):  0898 332 226

E-Mail (личен): ksivova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Чудесата на България

Последни публикации