Катя Димитрова Тодорова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „П. Хилендарски”

Пловдив/България

магистър

!989 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2008-2012

Гр. Ямбол

ОУ „П. Р. Славейков”

учител

2005-2008

Гр. Ямбол

ОУ „Св. Кл. Охридски”

Учител по англ. език

2004- 2005

Гр. Ямбол

ОУ „Л. Каравелов”

учител

2003-2004

Гр. Ямбол

ОУ „Стр. Кринчев”

Учител по англ. език

2002-2003

Гр. Ямбол

ОУ „Л. Каравелов”

учител

2001-2002

С, Ботево

ОУ „Хр. Ботев”

учител

2000-2001

Гр. Ямбол

ОУ „Хр. Смирненски”

учител

1991-1999

С, Ханово

ОУ „Св. Кл. Охридски”

учител

1990-1991

Гр. Ямбол

ОУ „Стр. Кринчев”

учител

 

 

Езикова квалификация:

английски език

 

Области на научни интереси:

екология, култура, изкуство, театър

 

Участие в български и международни проекти:

Проект УСПЕХ

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.): гр. Ямбол ,ОУ „П.Р.Славейков”

Пощенски адрес (на училището): 8600 Ямбол  ул. „Янко Сакъзов” № 8

Телефон (личен): 0877546451

E-Mail (личен): katito_66@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): school­slaveykov.org

 

към Чудесата на България

Последни публикации