Емилия Иванова Паламаркова

Емилия Иванова Паламаркова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ „Св. Климент Охридски

София

България

Магистър

1995

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1984 – 2012 г.

гр. София

119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов”

Начален учител, Главен учител – начална училищна степен

 

 

Езикова квалификация:

Английски език,

 

Области на научни интереси:

Литература и езикознание, информационни технологии, предприемачество в училище, нови и съвременни технологии в българското образование и др.

 

Участие в български и международни проекти:

“Училището – желана територия за учениците”, “Медиен клуб119”, Проект на Junior Achievement – Децата в образованието и обществото, Проекти на съвета по безопасност на движението, Проект в подкрепа на целодневната форма на обучение и др.

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов” – София

Пощенски адрес (на училището): 1113

1113 София

ул."Латинка"11

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов"

 

Телефон (личен): 0898 714 387; 0897 011 930

E-Mail (личен): epalamarkova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към Уча с машина на времето

Последни публикации