Уча с машината на времето

Уча с машината на времето

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Уча с машината на времето

Ръководител на проекта

Емилия Паламаркова

Месторабота

119 СОУ „Акад. М. Арнаудов”-София

Длъжност

Главен учител-начален етап

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Ученици -2 Д КЛАС

2. УЧЕНИЦИ ОТ 3Б КЛАС

3.

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1.Емилия Паламаркова-кл.ръководител на 2 д клас

2. Миглена Манчева-кл. Ръководител на 3б клас

3.

 

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

2-ри и 3-ти клас

Описание на целевата група

24 ученика от 2 д клас,разделени на 5 екипа: 5 ученика от 3 б клас

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

ДА

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Уча с машината на времето

Цел

Учениците да разширят и оботатят знанията си по различните учебни предмети, като правят самостоятелни проучвания и работят в екипи.

Задачи

Да знам повече за своя род

Да науча интересни факти за миналото-динозаврите, пирамидите, извънземните

Да си представя бъдещето-моята професия, света

Краен продукт от дейностите по проекта

Презентации на различните екипи пред родителите и приятели от 73 СОУ-София

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

М.февруари

Определяне на задачите.

Изработване на рисунки, писане на съчинения.

Разделяне на екипи.

Оперативен етап

М.март

Работа по екипи-изследователска дейност и отразяването и в дневник

Участие в читателска щафета „Дедективи с машината на времето”

М.април

Участие в класацията на „Дедективи с машината на времето”

 

Изготвяне на презентации

Продуктивен етап

М.май

Презентиране пред родителите и учениците от 73 СОУ в хотел„Бор”-Боровец

 

Автор на проект : Емилия Иванова Паламаркова

Последни публикации