Денка Пенчева Иванова

Денка Пенчева Иванова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Шуменски университет „Константин Преславски“

Гр. Шумен

България

 

магистър

1995 г.

Технически университет

Гр. София

България

2009 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1988 г. – 2008 г.

Гр. Провадия

Обл. Варна

І ОУ «Христо Смирненски»

Начален учител

2008  г. – 2012 г.

С. Кирилово

Общ. Стара Загора

ЧСОУ «Нов век»

Начален учител; учител по информатика и информационни технологии

Езикова квалификация:

Английски език

Области на научни интереси:

Информационни технологи

 

Участие в български и международни проекти:

Jurney through Bulgaria, 2009,  Субпроект: „Обичам моя роден град Стара Загора”

Tolerance, friendship, beauty, 2010, Субпроект: „За да имаш приятели”

Е-learning  awards 2010 – Копенхаген

Национална програма „Училището – територия на учениците”

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" –

спечелен проект за игротека в ЧСОУ „Нов век” – с. Кирилово, общ. Стара Загора, 2010 г.

"Електронна книга на учителя", 2011, Субпроект: „My English Dictionary”

"Машина на времето", 2012, Субпроект: „Пътуване в миналото на България”

 

Лична информация:

Месторабота (училище)  ЧСОУ „Нов век” – с. Кирилово, общ. Стара Загора

Пощенски адрес (на училището): ЧСОУ „Нов век” – с. Кирилово, общ. Стара Загора

Телефон (личен): 0895/25 14 21

EMail (личен): dp_ivanova@mail.bg

Website: (на училището): http://chsounovvek.schools.officelive.com

 

 

към Пътуване в миналото на България

Последни публикации