Гергана Иванова Дочевска

 

Гергана Иванова Дочевска

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ”Паисий Хилендарски”

Пловдив

РБългария

Бакалавър

НУП

1998 г.

ПУ”Паисий Хилендарски”

Пловдив

РБългария

Магистър

ОИТНУ

2010 г.

Тракийски университет

ДИПКУ

Стара Загора

РБългария

5 ПКС

2011 г.

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1988 – 1994 г.

гр.Белово, обл. Пазарджик

ОбНС, гр.Белово

Специалист

 „ТСУ и С”

1994 – 2012 г.

гр.Белово, обл. Пазарджик

СОУ ”Александър Иванов – Чапай”

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Английски език  – А1

Области на научни интереси:

ИТ

 

Участие в български и международни проекти:

Oбразователният проект "Е-доброволци: учителите-новатори на настоящата Е-поха", "Електронна книга на учителя"

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.) :  СОУ “Александър Иванов – Чапай”, гр.Белово

Пощенски адрес (на училището): 4470 гр.Белово, обл. Пазарджик, ул. „Тодор Каблешков”№5

Телефон (личен): 0889011633

E-Mail (личен): g.g.1969@abv.bg 

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Назад в история и традициите на българския народ и на света

Последни публикации