Галя Иванова Милчева

Галя Иванова Милчева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Пайсий Хилендарски“

Пловдив

магистър

1989

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

ІХ. 1993 – 2012

гр. Бургас

 

ОУ „Братя Миладинови”

Начален учител

ІХ. 1990 – ІХ. 1993 – 

гр. Бургас

 

УЧЕ „Васил Левски” –

Начален учител

ХІІ. 1989 –  ІХ. 1990

с. Рудник, обл. Бургаска

 

ОУ „Климент Охридски”

Начален учител

ІХ. 1989 – ХІІ. 1989

гр. Бургас

 

НБУ „Михаил Лъкатник”

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

руски език

 

Области на научни интереси:

Иновации в началното образование

Актуални интерактивни технологии на преподаване в началното училище

ИКТ в учебния процес

Участие в български и международни проекти: не

 

Лична информация:

 

Месторабота – ОУ «Братя Миладинови» – гр.Бургас

Пощенски адрес (на училището): к-с «Братя Миладинови»

Телефон (личен): 0887 513 790

EMail (личен): gal_im@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към Народната мъдрост през погледа на съвременните деца

Последни публикации