Народната мъдрост през погледа на съвременните деца

 

Народната мъдрост през погледа на съвременните деца  

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Народната мъдрост през погледа на съвременните деца

Ръководител на проекта

Галя Милчева

Месторабота

ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас

Длъжност

Начален учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

3а

Описание на целевата група

13 момчета, 7 момичета

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Къси фолклорни творби от Странджа

Цел

Да се опознае богатството и красотата на народно поетическо творчество в Странджа.

Да се създаде нужната подготовка у учениците да разбират сложния свят на фолклора и да изживяват неговата красота , съпоставяйки я  и оценявайки я в контекста на  нашето съвремие.

Чрез придобитите познания да се търси синтеза от изразни средства и да се отрази отношението към автентичните народни умотворения и традиции до информационните технологии днес и в бъдещето.

      

Задачи

  1. Посещение на етнографски музей.
  2. Издирване на живи информатори, които предават наученото от други. Среща с тях.
  3. Посещение на селища в района.
  4. „От чистия извор“ – работа по рубрики:

Краен продукт от дейностите по проекта

Създаване на електронна книжка 

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

 

  • запознаване на родителите с предстоящата инициатива;
  • запознаване на учениците с проекта, с предстоящите задачи и с това какво ще представлява крайният продукт, който те трябва да сътворят – създаването на електронна книжка

Оперативен етап

 

1.       Извършване на проучвателна и събирателна дейност.

 

2.       Запознаване със странджанските народни умотворения.

 

3.       Представяне на събраните материали.

 

4.       „От чистия извор“ – работа по рубрики:

·         пословици и поговорки;

·         скороговорки;

·         разговорки;

·         залъгалки;

·         броялки;

·         анекдоти.

 

 

5.       Съвременно приложение на устното творчество:

·         занимателни задачи;

·         лично творчество.

 

Продуктивен етап

 

Финализиране на работата  – разработване, организация и провеждане на публично представяне на резултата от работата по проекта.

 

 

Автор проект : Галя Милчева

Последни публикации