Галина Младенова Донкова

Галина Младенова Донкова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ”Неофит Рилски”

гр.Благоевград

България

магистър

1996г

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1989г.-2012г.

54СОУ”св.Иван Рилски”-гр.София

 

начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Certificate of Achievement  from a branch of  Europe Schools  for Languages  and  Management (B1)

Области на научни интерес:

история, информационни технологии

 

Участие в български и международни проекти:

нямам

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  54СОУ – гр. София

Пощенски адрес (на училището): ул. "Йордан Хаджиконстантинов" № 38 , п.к.1220

Телефон (личен): 0894366250

E-Mail (личен): donkova_1968@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): www.galina_donkova.web.officelive.com/

 

към Аз обичам България

Последни публикации