Венета Георгиева Хаджиева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив

бакалавър

1999

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2011г.

гр. Ямбол

ОУ « Петко Р. Славейков »

младши учител

2006 – 2008г.

гр. Ямбол

НУ «Ради Колесов»

възпитател

 

 

Езикова квалификация:

Английски език / Level A1/

 

Области на научни интереси:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Участие в български и международни проекти:

–––––––––––––––––––––––––––

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ « Петко Р. Славейков»

Пощенски адрес (на училището): гр. Ямбол, ул. « Янко Сакъзов» № 8

Телефон (личен): 0895305590

E-Mail (личен): vgh77 @abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

 

към Чудесата на България

Последни публикации