Величка Николова Дафчева

Величка Николова Дафчева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „ Паисий Хилендарски”

Пловдив

магистър

2007г.

ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

Велико Търново

магистър

1999г.

 

Професионален опит – като учител

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1999-2000г

С. Карaвелово

ОУ «Димитър Благоев»

учител

От 2003г.

Карлово

ОУ «Райно Попович»

учител

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

ИТ и прилагането им в образователния процес

 

Участие в български и международни проекти:

„Пътешествие из България”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.):  ОУ «Райно Попович»

Пощенски адрес (на училището): бул. Освобождение, № 2, гр. Карлово

Телефон (личен): 0882529510

E-Mail (личен): velika123@abv.bg

 

към Детективи "Машина на времето"

Последни публикации