Валентина Вълчева Белчева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ”Св.Климент Охридски”

София,България

магистър

1997г.

ЮЗУ”Неофит Рилски”

Благоевград,България

магистър

2009г

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1997-2000

Ямбол

ОУ»Св.Климент Охридски»

Начален учител

2000-2009

Ямбол

ОУ»П.Р.Славейков»

Начален учител с английски език

2009-2012

Ямбол

ОУ»П.Р.Славейков»

Старши възпитател

 

 

Езикова квалификация:

Английски език за начален курс

 

Области на научни интереси:

Гражданско образование

 

Участие в български и международни проекти:

В помощ на целодневната организация на обучението 2011г.

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ..ОУ» П.Р.Славейков»-Ямбол

Пощенски адрес (на училището): .ул.»Янко Сакъзов».8

Телефон (личен): .0878 508 773

E-Mail (личен): .vali_smile@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към Чудесата на България

Последни публикации