Антоанета Найчева Миланова

Антоанета Найчева Миланова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДНУ „Надежда Крупская”

гр. София

специалист

1986 г.

СУ „Св. Климент Охридски”

гр. София

бакалавър

2009

СУ „Св. Климент Охридски”

гр. София

магистър

2011

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1986-1988г

Гр. Божурище

СОУ «Лет. Хр. Топракчиев»

Учител по руски език в начален етап

1988-1993 г

Гр. Божурище

ОДЗ «Буратино»

Предучилищен педагог

1996-2000 г.

С. Храбърско

Общ. Божурище

ОУ «Христо Ботев»

Начален учител

От 2002 до момента

Гр. Божурище

СОУ «Лет. Хр. Топракчиев»

Главен начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език – втора специалност от ИДНУ «Надежда Крупская»

Английски език – ниво А1

Области на научни интереси:

ИКТ в образованието

Иновативни педагогически технологии в обучение

 

Участие в български и международни проекти:

Участие в българския проект «Толерантност, приятелство, красота» – Берлин, 2010г.

Участие в българския проект «Елекронна книга на учителя» – Москва, 2011г.

WEB 2.0 за обучението – международен проект Lifelong Learning Transversal project, Web 2.0 European Resource Centre (143661-2008-UK-KA3-KA3MP), осъществен с помощта, подкрепата и ръководството на Департамента за информация и усъвършенстване на учители,

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ «Летец Христо Топракчиев»

Пощенски адрес (на училището): 2227, гр. Божурище, ул. Иван Вазов № 10

Телефон (личен): 0889708148

E-Mail (личен): tony-66@windowslive.com

Website: (на класа, групата- при наличие): http://daga.webnode.com// , http://knigabrb.wikispaces.com/

 

към Върху крилете на малките ракети

Последни публикации