Върху крилете на малките ракети

Върху крилете на малките ракети

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Върху крилете  на малките ракети

Ръководител на проекта

Антоанета Найчова Миланова

Месторабота

СОУ "Летец Христо Топракчиев"

Длъжност

главен учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Антоанета Найчова Миланова

2. з.м.с. Ангел Янков

3.

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище, гл. нач. учител

2. Треньор на националния отбор по авио и ракето моделизъм. пенсионер.

3.

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

ІVб. клас.

Описание на целевата група

10 момичета и 10 момчета на възраст 9-10 години

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да. Декларации за родителско съгласие

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

 

Цел

 

1.       Формиране у учениците интерес и любов към спорта.

2.       Формиране на умения за водене на разговор по конкретна тема.

3.       Формиране на умения за създаване на нехудожествен текст – статия, съобщение, информация

4.       Развиване на умения за прилагане на математическите знания в практически дейности – мерни единици, преобразуване, изчисление на площ, път, скорост, време.

5.       Развиване на интелектуални и лични качествата:

·         сръчност

·         съобразителност

·         екипност

·          точност,

·         логическо и нестандартно мислене

·          концентрация

·          търпение и др.

6.       Развиване на физически качества:

·         бързина

·         издържливост

·         сила

·         ориентиране и др.

7.       Формиране на дигитална компетентност:

·         работа с компютърни програми

·         работа с уеббазирани приложения

 

Задачи

 

1.       Запознаване с историята и същността на спорта – авиомоделизъм и ракетомоделизъм

2.       Гледане на филми за постиженията на националния отбор от архива на БНТ

3.       Провеждане на уроци по БЕЛ, Математика и ДТБ с преподаватели от прогимнациален етап.

4.       Провеждане на срещи с з.м.с. треньорът на националния отбор – Ангел Янков и световния шампион – Андрей Янков

5.       Конструиране и изработване на примерни макети 

6.       Организиране на състезания между екипите

7.       Представяне на проучванията и изработени материали в wiki на проекта.

 

Краен продукт от дейностите по проекта

Създаване на wiki.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Януари

Организиране на екипите

Гледане на филма на БНТ – "Големите стартове на малките ракети" 

Проучване историята на спорта.

Запознаване с работата по wiki платформата.

 

 

Оперативен етап

Февруари

Интервю. Урок по БЕЛ с г-жа Калинка Николова – преподавател по БЕЛ в СОУ "Летец Христо Топракчиев"

 

Среща – разговор с з.м.с. Ангел Янков

Публикуване на събраните материали в wiki платформата

Март

Скица. Чертеж. Мащаб. Урок по математика с г-жа Галя Василева – преподавател по математика в СОУ "Летец Христо Топракчиев".

 

Създаване на чертежи с разгъвки на макети на самолети и ракети. Урок по ДТБ с  з.м.с. Ангел Янков.

Април

Практическа дейност. Изработване на моделите.

Отразяване на работата в wiki платформата.

Продуктивен етап

Май

Организиране на състезание между екипите с участието на световния шампион Андрей Янков

Финализиране wiki  проекта. 

Обявяване и представяне на резултатите в сайта на училището и платформата за иновационни практики на РИО София-област "Сподели своя опит, предай нататък".

 

 

Автор проект : Антоанета Найчева Миланова

Последни публикации