Самостоятелна форма

Заповед РД-16-585-Изпити СФО – сесия юли 2020 г.
Заповед РД-16-478-Изпити СФО Сотир (2)
Заповед РД-16-464- приравнителни СФО (2)
график за изпитите СФО Недрета docx
график за изпитите СФО Недрета – Грипна ваканция
график за изпитите СФО заповед 246
график за изпитите СФО Грипна Ваканция
СФО – заповед РД16-367 изменям и допълвам
СФО – заповед РД16-365 изменям и допълвам
СФО – заповед РД16-344 изменям и допълвам
СФО – заповед изменям и допълвам
Заповед-изменям и допълвам-сесия януари 2020г.
Заповед самостоятелна форма на обучение януари-февруари  2020 г. V-XII клас -тук

график за провеждане на изпитите СФО

Заповед самостоятелна форма 5-9 клас

График за провеждане на изпити 5-9 клас (самостоятелна форма)-януари 2019

Заповед самостоятелна форма 10-12 клас

График за провеждане на изпити 10-12 клас (самостоятелна форма)-януари 2019