ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Росица Петрова Кирева

Образование

1991 – висше образование – магистър, специалност “Математика и информатика”, Софийски университет “Климент Охридки”

1991 – специалност “Управление и организация”, Софийски университет “Климент Охридки”

Допълнителна квалификация

2020 – втора професионалноквалификационна степен, специалност “Математика и информатика”Софийски университет “Климент Охридки”, София, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Бъдещи планове

Да работя:

– за усъвършенстване на процесите за управление на качеството на образованието и обучението в СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог

– за повишаване на мотивацията и инциативността на всички участници в процеса на образование и обучение

Да участвам:

като ръководител на екип в инспекции, организирани от Национален инспекторат по образованието, гр.София

Професионален опит

12.07.2021 г. – до момента – старши учител по математика и информационни технологии, СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

01.07.2019 г. – 12.07.2021 г. – заместник-директор, учебна дейност,
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

01.09.2012 г. – до 01.07.2019 г. – старши учител по математика и информатика,
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

01.09.2010 г. – 01.09.2012 г. –  учител по информатика и информационни технологии, СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

01.09.2009 г. – 01.09.2010 г. – ръководител на компютърен кабинет,
СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

15.09.1998 г. – 01.09.2009 г. – учител по информатика и информационни технологии, СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

01.09.1995 г. 14.09.1998 г.- учител по математика и информатика в ПГ по Туризъм и Хранителни Технологии „Никола Стойчев“, Разлог

01.09.1991 г. – 01.09.1995 г. – учител по математика в ТХСП „Христо Ников“, София

01.09.1990 г. – 31.08.1991 г. – учител по математика в ПГ по селско стопанство и туризъм “Алеко Константинов”, Банско

Квалификация

учебна 2022-2023 година

-Удостоверение за завършен дистанционен курс обучение на обучители по дигитални компетентности средно ниво на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитални компетентности (нива 3-4 ОТ DIGCOMP 2.1), проведен: 11.04.2023 – 12.04.2023 г., Институт за социални и синдикални изследвания и обучение

-Удостоверение за завършен дистанционен курс обучение на обучители по дигитални компетентности базово ниво на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитални компетентности (нива 1-2 ОТ DIGCOMP 2.1), проведен: 18.03.2023 – 19.03.2023 г., Институт за социални и синдикални изследвания и обучение

– Удостоверение за участие в квалификационен курс в периода от 30.10.2022 г. до 14.11.2022 г. с продължителност от 16 академични часа на тема: “ Креативни деца – как да поощрим и развием креативността на децата“, за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит, Тренинг и обучителен център „Щастие“

учебна 2021-2022 година

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 20.01.2022 г. до 19.05.2022 г. с продължителност от 48 академични часа на тема: „Изследователската дейност на учителя“, за което са присъдени 3 (три) квалификационни кредита, СУ „Св.Климент Охридски“ – ДИУУ, гр.София

учебна 2020-2021 година

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 18.08.2021 г. до 19.08.2021 г. с продължителност от 16 академични часа на тема: „Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 клас“ , за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит , МОН, Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр.Банкя)

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 08.07.2021 г. до 16.07.2021 г. с продължителност от 48 академични часа на тема: „Техники за работа при професионално изчерпване и стрес – 3 кредита“ , за което са присъдени 3 (три) квалификационни кредита , Кабината БГ ООД (гр.София)

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 29.05.2021 г. до 03.06.2021 г. с продължителност от 32 академични часа на тема: „Разработване на дидактически материали в онлайн платформи“ , за което са присъдени 2 (два) квалификационни кредита , Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ (гр.Бургас)

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 09.10.2020 г. до 10.10.2020 г. с продължителност от 16 академични часа на тема: „Трудови, социални и осигурителни права “ , за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит , КНСБ, София

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 08.10.2020 г. до 09.10.2020 г. с продължителност от 16 академични часа на тема: „Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуация в училищната среда “ , за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит , Институт за човешки ресурси, София

учебна 2019-2020 година

– Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 06.08.2020 г. до 10.08.2020 г. с продължителност от 32 академични часа на тема:
1. Мотивация – екипност – лидерство.
2. Дигитализацията на образованието – новите информационни и комуникационни технологии в училище.
3. Педагогическо вазймодействие,
за което са присъдени 2 (два) квалификационни кредити , Синдикат на българските учители, София

учебна 2018-2019 година

 – Удостоверение  за участие в квалификационен курс в периода от 01.07.2019 г. до 06.07.2019 г. с продължителност от 48 академични часа на тема: „Иновативно училище “ , за което са присъдени 3 (три) квалификационни кредити , Университет за национално и световно стопанство – София – Институт за следдипломна квалификация

– Удостоверение  за участие в курс периода от 29.06.2019 г. до 29.06.2019 г. с продължителност 8 академични часа на тема: „Преговори и управление на конфликти“ , за което са присъдени 0,5 квалификационни кредити ,
„ТБС консултинг“ ЕООД, София

– Удостоверение  за участие в обучение и проведен тест за  „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“, 2019 – НВО – МАТ – 198   , за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит , МОН, РУО – Благоевград

– Удостоверение  за участие в квалификационен тематичен курс в периода от 22.03.2019 г. до 23.03.2019 г. с продължителност от 16 академични часа на тема: „Технологии за статистическа обработка на данни от оценяването на учениците“ , за което е присъден 1 (един) квалификационен кредит , ЮЗУ „Неофит Рилски“, Природо-математически факултет, Благоевград

учебна 2017-2018 година

– Удостоверение  за участие в програма за частично присъствено обучение за повишаване на квалификацията в периода от 08.10.2017 г. – 30.11.2017 г. с продължителност от16 академични часа  – 8 часа присъствено обучение и 8 часа самостоятелна работа, на тема: „Управление на качеството на образователните институции“ , за което е присъден  1 (един) квалификационен кредит,
„Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД, гр.София

учебна 2016-2017 година

– Удостоверение  за участие в обучителен курс в периода от 15.06.2017 г. до 15.06.2017 г. с продължителност 8 академични часа на тема: „Приобщаващо образование“ , за което са присъдени 0,5 квалификационни кредити ,
Синдикат на българските учители, гр.София

– Удостоверение  за участие в обучителен курс в периода от 10.06.2017 г. до 10.06.2017 г. с продължителност 8 академични часа на тема: „Професионални умения на учителя“ , за което са присъдени 0,5 квалификационни кредити ,
СУ „Св.Климент Охридски“ – ДИУУ, гр.София

– Удостоверение  за участие в обучителен курс в периода от 20.02.2017 г. до 13.03.2017 г. с продължителност 16 академични часа на тема: „Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика“ , за което са присъдени 1 (един) квалификационен кредит , „Просвета – София“ АД, гр.София

– Удостоверение  за участие в квалификационна програма в периода от 02.06.2017 г. до 04.06.2017 г. с продължителност 16 академични часа на тема: „Превенция на агресията“ , за което са присъдени 1 (един) квалификационен кредит , Фондация „Европартньори 2007“

– Сертификат за завършен дистанционен курс по ключова компетентност „Лидерство“ – 16 часа, Център за професионално обучение, Конфедерация на независимите синдикати в България, София

– Сертификат (15 декември 2016 г.) за участие в уебинар на тема: „Как да направим обучението по математика в 5.клас успешно и привлекателно с новия учебник на „Просвета“?“, Издателство „Просвета“

– Сертификат (13 декември 2016 г.) за участие в уебинар на тема: „Математиката в 5.клас може да е лесна и интересна“, Издателство „Просвета“

– Сертификат (30 ноември 2016 г.) за участие в уебинар на тема: „Как се преподава предприемачество на петокласници“, Издателство „Просвета“

-Сертификат (29 ноември 2016 г.) за участие в уебинар на тема: „Вашият избор е гарант за вашия успех – представяне на новия учебник по математика за 5. клас“, Издателство „Просвета“

– Сертификат (№ 90.16.R/ 26.11.2016 г.) за участие в Квалификационен курс, 16 часа на тема: „Изследователският подход в образованието по математика и информатика“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград и Регионален академичен център към БАН, за което са присъдени 1 (един) квалификационен кредит

– Сертификат (№ 78 – 2016 г.) за участие в обучителни модули „Лидерство в мултикултурна образователна среда“, „Педагогически подходи за работа в мултикултурна образователна среда“, „Теория и технология на дидактическия текст“, ПАНИО


-Удостоверение за участие в Националния учителски събор – 2016 г.

– Сертификат ( № 2397/ 21.05.2016 г.)  за участие в обучение на тема: „Агресия и тормоз. Фактори за влияние“,  Апис – Обучения ЕООД

 – Сертификат ( № 3266/ 13.04.2016 г.) за обучение на тема: „Облачните технологии за ефективно образование в дигитална среда“ – 16 часа, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, Банкя

– Сертификат ( № 568/ 2015 г.) за обучение на тема: „Ефективна комуникация“, Ивем Лайф ЕООД

– Сертификат (07.11.2014 г.) за участие в демонстрационен семинар на тема: „Изследователският подход в образованието по математика и информатика“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград и Регионален академичен център към БАН

– Сертификат (ДК 17841 Бл / декември 2014 ) за участие в курс „Дисциплината в клас“, Фондация Европартньори 2007

– Сертификат ( № 047 / 24.06.2013 г.) за обучение на тема: „Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист“, ЕТ „Оазис- A – Васил Ангелов“

–  Сертификат за участие в семинар на тема: ”Превенция на рисковете за деца в Интернет”, Център за безопасен интернет

– Сертификат (№ 212399 / 03.07.2012 г.) за обучение „Формиране на предприемачески умения в прогимназиален етап на българските училища”, Junior Achievement, Bulgaria

– Сертификат (март 2011) за участие в курс „Нормативни документи в образователната система и мултимедийни презентации”, Фондация Европартньори 2007

–  Сертификат (№ 5533 / 16.03.2011 г.) за обучение по дигитална компетентност  на тема: Онлайн социални умения по проект „ИКТ в образованието”, Ниво: Напреднал

– Сертификат за успешно внедряване на програмата Microsoft Live@Edu в СОУ ”Братя Каназиреви”(31.05.2010г.)

–  Удостоверение (№ 306 б 25.04.2007 г.) за участие в курс за обучение за работа с ИС АдминПро – модул Дипломи, проведен от АдминСофт ЕООД в София от 23 до 25 април 2007 г.

– Участие в курс на обучение “Английски език с комуникативна насоченост” (Удостоверение № 21-0295 / 25.09.2006 г.)

– Участие в курс на обучение “Ръководители на компютърни кабинети” (Удостоверение № 01-0038 / 15.12.2005 г.)

– Участие в курс за преподаватели по “Бизнес обучение и предприемачество” през периода юли – август 2001г. по Програма на ООН за развитие на България, (Сертификат – 30.06.2002г.)

Участие в национални прояви

Първа национална олимпиада по Информационни технологии 2003 г., като ръководител на проект на тема: „Как да се научим да играем шах” на ученичката Елица Хай Нгуен

Четвъртата национална олимпиада по информационни технологии 2006 г.( 12 – 15 май в село Рибарица, Ловешка област), като ръководител на проект на тема  “Седемте цивилизации сплетени в България” на Георги Йорданов Бачев –  класиран на четвърто място в направление ”Уеб сайтове”.