Контакти

 

РОСИЦА КИРЕВА

старши учител по математика, информатика и информационни технологии

администратор на училищен web-site  http://sourazlog.net/

администратор на платформата на Microsoft  Teams

СУ”Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

 

2760 Разлог
ул. „Любен Каравелов”№12

email: rositsa.kireva-buchkova@edu.mon.bg