Информационни технологии

учебна 2022/2022 г.

БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ СЪС SCRATCH

Линк за присъединяване на ученици от 5а клас – тук

Линк за присъединяване на ученици от 5b клас – тук