Квалификация по английски език и информационни технологии

Реализирането на проекта „Новите предизвикателства в професията на началния учител“ е част от Европейския план за развитие на НУ „Отец Паисий“, град Харманли. Двуседмичният курс в Англия, свързан с новите технологии и методите в обучението по чужд език „English and Methodology 21 Century“ и курсът на тема ИТ в обучението в началното училище „ICT for Teaching Literacy, Numeracy and Science“ предоставиха знания и умения по отношение на:
– новите модели за интерактивни упражнения и материали по английски език, подходящи за малките ученици;
– възможностите на интерактивните и мултимедийни средства в часовете в начален курс;
– ефективно използване на времето и организация на часа за провеждане на разнообразни и стимулиращи интереса на учениците дейности;
– иновативно използване на наличните учебници и пособия и адаптирането им към съвременните потребности и възможностите на учениците.
Компетенциите на преподавателите, получени по време на обученията бяха споделени с целия персонал и интегрирани в плана за развитие на училището. Бе организирана дейност по интереси „Английски език с информационни технологии“ по проект „Твоят час“. Участвахме с други европейски училища в проект „Hearts and Valentines“ по програма eTwinning, където учениците показаха своите умения за работа с новите технологии и приложиха знанията си по чужд език.
Използването на иновативни методи и интерактивни техники на преподаване в часовете разчупиха стандартната учебна среда и превърнаха училището в привлекателно място, а учениците в активни участници в образователния процес. Проявеният интерес и удовлетвореността, отчетена чрез анкетите, направени с учениците, са показател за постигане целта на проекта.
Опитът, придобит по време на курсовете допринесе за повишаване на европейското измерение на образованието в нашето училище. Създадените контакти допринесоха за изграждането на европейски мрежи за сътрудничество с цел осъществяване на връзка между ученици и учители от цяла Европа.