Материална база

20161005201924_school

Материална база

Днес в училището се обучават ученици от ПГ до 4 клас. Сградата е на два етажа. Занятията се провеждат в класни стаи. В него функционират:

  • Училищна библиотека
  • Ученически стол
  • Три компютърни кабинета
  • Здравен кабинет
  • Физкултурен салон
  • кабинет за работа с деца със СОП